Cijene

Uspoređujući naše cijene s cijenama u drugim europskim zemljama poput italije , austrije , njemačke može se lako zaključiti kakva se ušteda može ostvariti. Čak do 50 % , a kod implantoloških i protetskih radova čak 50-70%.

To je i jedan od razloga zašto se sve više pacjenata iz tih zemalja odlučuje za stomatološke usluge u hrvatskoj.

Osim cijena napomenimo i ostale prednosti:

  • Cijene
  • Blizina
  • Kvaliteta
  • Prilika za ugodan odmor
  • Poznavanje stranih jezika
  • Garancija

Cijene stomatoloških usluga u Hrvatskoj su puno niže nego u zemljama EU dok su kvaliteta i usluga na visokom nivou! Usporedite cijene i uvjerite se da možete uštedjeti 30%-50%!

Stomatološka usluga

Cijena

Čišćenje kamenca

246 Kn (otprilike €34)

Izbjeljivanje zubiju

2214 Kn (otprilike €300)

Kompozitni ispun

220 - 300 Kn (otprilike €29 - €40)

Liječenje korijena

350 - 600 Kn (otprilike €50 - €80)

Krunica od metalne keramike

1200 - 1500 Kn (otprilike €162 - €200)   

All-ceramic krunica

2200 Kn (otprilike €297)

Cirkonkeramička krunica

2500 Kn (otprilike €338)  

Totalna proteza

2000 - 3000 Kn (otprilike €270 - €406)

Djelomična proteza

3000 -3500 Kn (otprilike €406 - €472)

Zubni implantat

6500 Kn (otprilike €878)