Djelatnici

Stomatološke ordinacije Matanić Punat, Krk

Matanić Jasenka - dr. dent. med.
rođena je 1953.g. osnivačica je i vlasnica stomatoloških ordinacija u Izoli i Puntu s tradicijom dugom 30 g. Diplomirala je stomatologiju u Rijeci 1979.

Bogetić Tanja - dr. dent. med.
Rođena je 1980. g. Diplomirala je stomatologiju u Rijeci 2006. g. Usavršava se na raznim tečajevima s osobitim interesom za protetiku i endodonciju. 

Matanić Bartol - dr. dent. med.
rođen je 1951.g. Diplomirao je stomatologiju u Rijeci 1978.g.Posebnu pažnju posvećuje endodonciji i parodontologiji.